Back to top

伦敦
Liu Xiaodong
New England
06.10.2020 - 21.11.2020

Milano
Liu Xiaodong
Chittagong
29.03.2017 - 29.04.2017

伦敦
Pawel Althamer, Steven Claydon, Dan Colen, Gelitin, Loie Hollowell, Rashid Johnson, Bertrand Lavier, Tony Lewis, Liu Xiaodong, Matthew Monahan, Rob Pruitt, Pietro Roccasalva, Josh Smith, Kaari Upson, Yan Pei-Ming, Anicka Yi, Zhao Gang, Jamian Juliano-Villani, Andra Ursuţa
Self
10.06.2016 - 29.07.2016

米兰
Liu Xiaodong
These Days, Very Happy
31.10.2012 - 15.12.2012