Back to top

London
New England

Liu Xiaodong

06.10.2020 - 21.11.2020

Milano / Belgioioso
Chittagong

Liu Xiaodong

29.03.2017 - 29.04.2017

London
Self

Pawel Althamer, Steven Claydon, Dan Colen, Gelitin, Loie Hollowell, Rashid Johnson, Bertrand Lavier, Tony Lewis, Liu Xiaodong, Matthew Monahan, Rob Pruitt, Pietro Roccasalva, Josh Smith, Kaari Upson, Yan Pei-Ming, Anicka Yi, Zhao Gang, Jamian Juliano-Villani, Andra Ursuţa

10.06.2016 - 29.07.2016

Milano / Ventura
These Days, Very Happy

Liu Xiaodong

31.10.2012 - 15.12.2012