Back to top
Carl Andre
13 COPPER TRIODE, 1975
Tredici unità di rame
0.5 × 646.5 × 347.5 cm