Back to top

Wang Yuyang

THE MOON 20190810, 2019
Oilo su tela
300 × 600 cm

Wang Yuyang

2 IN 1 20190508, 2019
Olio su tela
175 × 230 cm

Wang Yuyang

2 IN 1 20190802, 2019
Olio su tela
175 × 230 cm

Wang Yuyang

MOON 201903, 2019
Olio su tela
120 × 200 cm

Wang Yuyang

THE PRESENT, WHICH HAS BEEN FADED BY THE FUTURE.04, 2018
Olio su tela
50 × 40 cm

Wang Yuyang

2 IN 1 20181201, 2018
Olio su tela
175 × 230 cm

Wang Yuyang

2 IN 1 20180927, 2018
Olio su tela
230 × 175 cm

Wang Yuyang

2 IN 1 20180608, 2018
Olio su tela
230 × 175 cm

Wang Yuyang

2 IN 1 20180718, 2018
Olio su tela
175 × 230 cm

Wang Yuyang

THE PRESENT, WHICH HAS BEEN FADED BY THE FUTURE.01, 2018
Olio su tela
50 × 40 cm

Wang Yuyang

THE PRESENT, WHICH HAS BEEN FADED BY THE FUTURE.02, 2018
Olio su tela
50 × 40 cm

Wang Yuyang

THE PRESENT, WHICH HAS BEEN FADED BY THE FUTURE.03, 2018
Olio su tela
50 × 40 cm

Wang Yuyang

MOON 201808, 2018
Olio su tela
200 × 200 cm

Wang Yuyang

THE PRESENT, WHICH HAS BEEN FADED BY THE FUTURE.05, 2018
Olio su tela
50 × 40 cm

Wang Yuyang

RELATIONSHIP, 2018
Installazione
Flourescent Tube 150cm x diameter 6cm x 60 pcs

Wang Yuyang

2 IN 1 201811, 2018
Olio su tela
230 × 175 cm

Wang Yuyang

2 IN 1 201810, 2018
Olio su tela
230 × 175 cm

Wang Yuyang

2 IN 1 201809, 2018
Olio su tela
230 × 175 cm

Wang Yuyang

MOON 201810, 2018
Olio su tela
250 × 250 cm

Wang Yuyang

MOON 201803, 2018
Olio su tela
200 × 200 cm

Wang Yuyang

MOON 201806, 2018
Olio su tela
250 × 250 cm

Wang Yuyang

2 IN 1 20171210, 2017
Olio su tela
175 × 230 cm

Wang Yuyang

2 IN 1 201608, 2016
Olio su tela
175 × 230 cm